Bibelzoom plan

Den følgende lenken viser Google kalender med informasjon om møtene:

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=tao1vli2t073ihrrre2kjitqe0@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Oslo