Lytt til Den store striden

Kapittel 1: Jerusalems skjebne forutsagt
Kapittel 2: Forfølgelse før og nå
Kapittel 3: Åndelig mørketid
Kapittel 4: Trofaste fakkelbærere
Kapittel 5: Reformasjonens morgenstjerne
Kapittel 6: Daggry over Europa
Kapittel 7: Luther bryter med Rom
Kapittel 8: Riksdagen i Worms
Kapittel 9: Lyset tent i Sveits
Kapittel 10: Gjennombrudd i Tyskland
Kapittel 11: De første «protestanter»
Kapittel 12: Reformasjonens skjebne i Frankrike
Kapittel 13: Det gryr av dag i nord
Kapittel 14: Britiske reformatorer og Martyrer
Kapittel 15: Bibelen og den franske revolusjon
Kapittel 16: På flukt til frihet
Kapittel 17: Tegn i tiden
Kapittel 18: En mann for sin tid
Kapittel 19: Nytt lys
Kapittel 20: En global vekkelse
Kapittel 21: Varselbudskapet som ble forkastet
Kapittel 22: Oppfylte profetier
Kapittel 23: Timen da Gud skal holde dom
Kapittel 24: Hva gjør Kristus i dag?
Kapittel 25: En stormakt i profetien
Kapittel 26: Viktig reform
Kapittel 27: Vekkelsesbevegelser i nyere tid
Kapittel 28: Den store regnskapsdagen
Kapittel 29: Det ondes opphav og lidelsens problem
Kapittel 30: Djevelens strategi
Kapittel 31: Åndemakter i funksjon
Kapittel 32: På fast grunn
Kapittel 33: Historiens første løgn
Kapittel 34: Kan de levende samtale med de døde?
Kapittel 35: Trosfriheten truet
Kapittel 36: Krisetimen nærmer seg
Kapittel 37: Vårt eneste sikre vern
Kapittel 38: Guds siste varselsbudskap
Kapittel 39: Tider med trengsel
Kapittel 40: Utfrielsen
Kapittel 41: Jorden legges øde
Kapittel 42: Når alt blir nytt
Skroll til toppen